Hạng Vũ | Đại anh hùng đất Sở

Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.

>Huỳnh Nhân Quốc

Huỳnh Nhân Quốc

·

@huynhnhanquoc

·

4 phút đọc

·

26 tháng 3 năm 2021

Hạng Vũ | Đại anh hùng đất Sở
Avatar Huỳnh Nhân Quốc

Người viết bài

Huỳnh Nhân Quốc
·

0 lượt theo dõi

Web Developer
·
Founder tại Kit Team
Tôi là một Full-stack Developer chuyên về Golang và Vanilla JS, với hoài bão xây dựng 'Giấc mơ độc lập công nghệ'. Tôi đã phát triển nền tảng KITNEXT, với ý tưởng 'Dynamic Module Technology Platform', tập trung vào việc triển khai Headless API và SaaS..

Bài Viết Liên Quan

Hạng Vũ | Đại anh hùng đất Sở
Hạng Vũ | Đại anh hùng đất Sở

Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.

© 2024 Kit Blog |

Nền tảng viết Blog Việt Nam